OPEN JE OGEN VOOR DE ISLAM ZE SLUIT

 

De immigratie-invasie heeft de voorbije decennia gezorgd voor de toevloed van meer dan 25 miljoen moslims in Europa. De islam is volop bezig Europa te koloniseren. Moskeëen rijzen als paddestoelen uit de grond. Arabisch is de voertaal geworden in vele wijken en buurten van onze grootsteden. Halalproducten en -winkels vind je terug in iedere winkelstraat. Hoofddoeken, hidjabs, djellabahs en boerka's zie je overal.

De vele moslims zijn niet van plan om zich aan te passen aan onze manier van leven maar eisen dat wij ons schikken naar hun regels, waarden en normen. Hun gebruiken dreigen de regel te worden ipv de uitzondering. De invloed van de islam op onze samenleving mag niet onderschat worden. Steeds meer boeten we in op de vrijheden, rechten en verworvenheden van onze democratische en Westerse samenleving. Niet alleen worden we geconfronteerd met de islamisering van ons land en van onze maatschappij. De islamterreur zorgt er eveneens voor dat we ons onveilig en bedreigd voelen. De islam voert een jihad - heilige oorlog - tegen Europa. De website www.islamwatch.be wil de islam in Vlaanderen op de voet volgen en monitoren.

Alle feiten van islamisering - een nieuwe moskee in uw buurt, activiteiten van islamitische organisaties, een halalwinkel of -slager die geopend wordt in uw straat, de invoering van gescheiden zwemmen in het zwembad om de hoek, gesluierde vrouwen als loketbediende in uw gemeentehuis of als lerares in de school van uw kinderen, het bezoek van een klasje kinderen aan de moskee... - mogen via deze website gemeld worden. Het is immers belangrijk dat al deze feiten geregistreerd en in kaart gebracht worden. Op deze manier kunnen we nagaan hoe de islamisering in onze steden en gemeenten evolueert en toeneemt en gepast reageren wanneer noodzakelijk.

Filip Dewinter

Terug naar boven.

STANDPUNT

 

De voorbije dagen is er veel geschreven en gezegd over de aanslagen in Brussel, Parijs en elders in Europa. Meestal beperken de vele analyses zich tot de politiek correcte conclusie dat het terrorisme het gevolg is van de zogenaamde radicalisering van een kleine minderheid van moslims. Onmiddellijk wordt er aan toegevoegd dat deze aanslagen niks met de islam te maken hebben want de islam is 'vredelievend, tolerant en verdraagzaam'. De realiteit is anders....

Wie de islam zaait, zal de jihad oogsten...

De islam is een gewelddadige, onverdraagzame en totalitaire ideologie die onverenigbaar is met de fundamentele waarden van onze democratische Europese samenleving. Inderdaad, wie de islam zaait, zal de jihad oogsten... De massa-immigratie, het tolereren van de islam als erkende en gesubsidieerde godsdienst, het falen van het integratiebeleid en het lakse veiligheidsbeleid hebben ervoor gezorgd dat we uiteindelijk te maken krijgen met terrorisme en geweld. De multiculturele heilsleer heeft er decennialang voor gezorgd dat iedere vorm van kritiek op het immigratiebeleid of op de islam als racistisch en/of xenofoob werd weggezet.

Ban de islam!

De islam zelf is verantwoordelijk voor het terrorisme. Uiteindelijk volgen IS, Al Qaida en andere islamitische terreurorganisaties alleen maar het voorbeeld van de profeet Mohammed. De zogenaamde 'radicale' islam, het jihadisme, zit immers als een kuiken in het ei van de islam. Alleen door de islam terug te dringen, de islamisering te stoppen en de islam-immigratie een halt toe te roepen kunnen we op termijn ook het moslimterrorisme kordaat en succesvol terugdringen.

Filip Dewinter

Terug naar boven.

Islamiseringindex

Het meten van de islamisering van onze cultuur: de Islamiseringsindex

Hieronder een korte samenvatting, voor de volledige voorstelling: klik hier
 
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90
Foto: De islamisering van Iran

Islamiseringsindex

Wij willen een - eerder bescheiden - poging ondernemen om een Islamiseringsindex op te stellen, al was het maar om te wijzen op het belangrijke proces van de (sluipende) jihad (‘stealth jihad’), dat vandaag meer dan ooit verdrinkt in de bloedige gruwelen van de islamisering met behulp van de gewelddadige jihad. Door nine eleven, alle jihadistische aanslagen die er op volgden en lokale, expliciete fenomenen zoals Sharia4Belgium, is er immers een tendens om alles wat daar niet rechtstreeks toe behoort als ongevaarlijk of ‘gematigd’ te beschouwen. Niets is echter minder waar: het is niet omdat de strategie verschilt, dat het einddoel niet exact hetzelfde kan zijn; het is niet omdat Al Qaida of welke ‘gematigde moslim’ ook afstand neemt van Islamitische Staat, hij niet in essentie hetzelfde streefdoel heeft als Islamitische Staat: zo veel mogelijk sharia of een kalifaat. Het is met andere woorden altijd ook van groot belang de intenties achter bepaalde woorden en daden na te gaan.

De Islamiseringsindex is de optelsom van de volgende islamiseringsparameters:

(a) het percentage moslims (het aantal moslims afgezet tegen het totaal aantal inwoners)
(b) het percentage leerlingen dat islamlessen volgt in het basisonderwijs (het aantal leerlingen dat islamlessen volgt ten opzichte van het totaal aantal leerlingen)
(c) het aantal moskeeën (het aantal moskeeën afgezet tegen de totale oppervlakte)

Daarbij moet worden opgemerkt dat heel wat belangrijke islamiseringsparameters zoals het aantal hoofddoeken, nikabs en boerka’s, het aantal (orthodoxe) moslims in bestuursfuncties, het aantal halalwinkels enzovoort (cfr. paragraaf ‘Uitingen van islamisering’) ontbreken wegens een gebrek aan (betrouwbare) cijfers. In ons laatste verkiezingsprogramma pleitten wij er dan ook voor om een ‘Islamobservatorium’ op te zetten, om de islamisering op een zo volledig mogelijke en wetenschappelijk verantwoorde wijze in kaart te brengen.

Islamiseringsindex Antwerpen: Borgerhout = meest geïslamiseerde district

 Om te beginnen hebben we de Islamiseringsindex berekend voor de regio Antwerpen, met name voor de negen Antwerpse districten: Antwerpen (1), Berchem (2), Berendrecht-Zandvliet-Lillo (3), Borgerhout (4), Deurne (5), Ekeren (6), Hoboken (7), Merksem (8) en Wilrijk (9).

Met een Islamiseringsindex van 325 is Borgerhout het meest geïslamiseerde district. Borgerhout scoort het hoogst op vrijwel elk van de drie islamiseringsparameters: meer dan 35 procent van de inwoners van Borgerhout is moslim, meer dan 60 procent van de leerlingen in het basisonderwijs volgt islamles (alleen Merksem scoort hoger met bijna 72 procent) en Borgerhout telt maar liefst 9 moskeeën op minder dan 4 km², goed voor een moskee-index van 229.

Het minst geïslamiseerde district is Berendrecht-Zandvliet-Lillo, met een Islamiseringsindex van 4,45. Er zijn immers (nog) geen (gekende) moskeeën, moslims maken er slechts 3,33 procent van de bevolking uit en slechts 1,12 procent van de leerlingen in het basisonderwijs volgt islamles.

De Islamiseringsindex voor heel Antwerpen (alle 9 districten bij elkaar) is 89: Antwerpen telt iets meer dan 20 procent moslims, meer dan 45 procent van de leerlingen in het basisonderwijs volgt er islamles en de moskee-index is 23 (47 moskeeën op 203 km²).

Rangschikking volgens dalende islamiseringsgraad:

District

ISLAMISERINGSINDEX

4. Borgerhout

324,97

8. Merksem

110,47

7. Hoboken

107,24

5. Deurne

100,48

1. Antwerpen

97,60

2. Berchem

95,50

10. Totaal Antwerpen

89,18

9. Wilrijk

56,29

6. Ekeren

7,97

3. Berendrecht-Zandvliet-Lillo

4,45

 
Zie bijlage voor de gedetailleerde data en de grafische voorstelling van de resultaten.

Islamiseringsindex Vlaanderen

Door jaarlijks de Islamiseringsindex van Vlaanderen te berekenen, kan de evolutie van de islamisering van onze samenleving worden opgevolgd. Heden hebben wij de Islamiseringsindex voor Vlaanderen als volgt:

(a) het percentage moslims:

 

 

bevolking

moslims

aandeel moslims

België

11.209.044

781.887

7,0%

  Vlaams Gewest

6.444.127

329.749

5,1%

  Brussels Gewest

1.175.173

277.867

23,6%

  Waals Gewest

3.575.641

174.136

4,9%

  Vlaanderen + Brussel

7.619.300

607.616

8,0%

Bron: http://www.npdata.be/BuG/286-Aantal-moslims/ (januari 2015)

(b)     het percentage scholen dat islamonderricht aanbiedt:

 

aantal scholen met islamonderricht

totaal aantal scholen

aandeel scholen met islamonderricht

Vlaanderen

940

3465

27%

Brussels

83

178

47%

TOTAAL

1023

3643

28%

Bron: http://www.vlaamsbelang.org/persberichten/2424 (april 2015)

(c)      het aantal moskeeën (het aantal moskeeën afgezet tegen de totale oppervlakte):

Vlaanderen: 162 moskeeën/ = 13.521 km² = 0,012
Vlaanderen + Brussel: 239 moskeeën/ = 13.682 km² = 0,017

Bron: http://www.embnet.be

(in Wallonië zijn er 89 moskeeën) (de schatting is dat er in totaal in België een dikke 20% meer moskeeën zijn)

ISLAMISERINGSINDEX VLAANDEREN 2015-2016 = (a) + (b) + (c) = 5,1 + 27 + 0,012 = 32,11

Terug naar boven.